facebook
szkoła tańca
Metrum Poznań


LATO 2020 rok

ZOBACZ NASZE FILMY

kanał na YT szkoły tańca metrum

03-10-2019 / Indywidualny Kurs Instruktora Tańca, aerobiku

Indywidualny Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej
ze specjalnością Taniec lub Aerobik.

Zostań profesjonalnym instruktorem! Poznaj podstawy i zdobądź teoretyczną i praktyczną wiedzę!

 

Organizator: Akademia Tańca i Fitness Metrum mgr Małgorzata Wieczorek we współpracy z Poznańskim Klubem Sportowym „Open Dance”.

Miejsce: Poznań os. Władysława Łokietka 102 Poznań

Termin: ustalany indywidualnie

Koszt: 1500 zł. (łącznie 30 godzin szkolenia!)


Zaliczenie wszystkich przedmiotów na kursie, oraz zaliczenie praktyk skutkuje otrzymaniem:
Zaświadczenia o ukończeniu kursu Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Taniec lub Aerobik wydanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
Akademia Tańca i Fitness Metrum jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerem ewidencyjnym 2.30/00396/2018.

Zapraszamy wszystkich, którzy:

1. marzą o pracy w charakterze instruktora tańca lub aerobiku,
2. prowadzą już zajęcia, ale ich wiedza jest niepełna i chcieliby ją usystematyzować,

Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne pozwalające na uzupełnienie kompleksowej wiedzy oraz umiejętności w formie podstawowej umożliwiające prowadzenie zajęć tanecznych lub aerobiku dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania. Udział w Kursie Instruktorskim pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć tanecznych lub aerobiku w szkołach, klubach sportowo-rekreacyjnych, zakładach pracy, ośrodkach wypoczynkowych i kolonijnych i w wielu innych formach rekreacji ruchowej.

Składowe kursu (łącznie 30 godzin lekcyjnych!):

1. Ogólna – zajęcia realizowane są w formie pracy własnej na podstawie otrzymanych materiałów (5 godz.).
2. Specjalistycznej – Zajęcia teoretyczne realizowane są w formie wykładów. Zajęcia praktyczne realizowane na salach tanecznych. Konieczne jest sporządzanie notatek w trakcie lub po zajęciach zarówno teoretycznych, jak i praktycznych (10 godz.).
2a. Samokształcenie i praca własna – samodzielna realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: przygotowanie konspektów zajęć, przygotowanie fragmentów lub całości lekcji (5 godz.).
3. Dodatkowo każdy absolwent kursu ma obowiązek odbycia praktyk instruktorskich w wymiarze 10 godzin lekcyjnych ustalonych przez prowadzącego wykładowcę. (istnieje możliwość zrealizowania praktyk w ATiF Metrum). 

Dlaczego kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej w ATiF Metrum:

1. zajęcia prowadzone przez mgr Małgorzatę Wieczorek - tancerka, choreografka, pedagog. Od 1997 roku dyrektor artystyczna Akademii Tańca i Fitness Metrum, nauczyciel tańca sportowego w Szkołach Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, trener Mistrzów Świata IDO, IDF, WADF zespołu tanecznego „Metrum”, autorka programu szkolenia sportowego w tańcu sportowym. Związana ze sportem od najmłodszych lat profesjonalny warsztat w dziedzinie fitness rozpoczęła pod okiem Mistrza Świata Fitness Dakota Hurt, od 1990 roku rozpoczynając swoją karierę instruktorską prowadząc zajęcia w najbardziej prestiżowych klubach fitness. Autorka programu szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej.  Wieloletnie doświadczenie trenera tańca sportowego, gimnastyki artystycznej, fitness oraz jako wykładowcy kursów instruktorskich i trenerskich pozwoliły na zdobycie odpowiedniej fachowej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Profesjonalne podejście do szkoleń instruktorskich, zwrócenie uwagi na indywidualne potrzeby oraz możliwości młodych kursantów owocują sukcesem popartym w niezliczonej grupie instruktorów tańca i fitness w kraju i za granicą.
2. wszystkie zajęcia odbywają się w profesjonalnych salach tanecznych, fitness,
3. zajęcia w ramach Indywidualnego Kursu Instruktorskiego są skumulowane w czasie, odbywają się w trybie indywidualnego ustalania terminu spotkań, co jest niewątpliwą zaletą dla zapracowanych lub niecierpliwych,
4. po zaliczeniu praktyk, otrzymuje się nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także zaświadczenie ukończeniu kursu uprawniające do prowadzenia zajęć z tańca, aerobiku,
5. możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb kursanta,
6. na najlepszych uczestników kursu czeka propozycja pracy w ATiF Metrum!